yrkir titill svhv2019.

Lífsgátufélagið

Uppskrift að stofnun heimspekifélags;
vitrænni, tilfinningalegri og heimspekilegri samræðu.


Tilurð félagsins
Lífsgátufélagið var stofnað 4. nóvember árið 2001 á Fljótsdalshéraði. Stofnfélagar voru tveir og kom hugmyndin að félaginu til vegna knýjandi þarfar á samræðu sem næði nær kjarna viðfangsefna en dagleg umræða gefur tilefni til. 

Send voru í upphafi bréf ásamt upplýsingum um starfsemi og tilgang félagsins til sjö aðila, sem stofnendum sýndust geta átt heima í slíkum félagsskap. Flestir tóku áskoruninni og mættu til fundar, öðrum var á seinni stigum boðin þátttaka og voru mest 14 í félaginu. Frá upphafi samanstóð hópurinn á Fljótsdalshéraði af konum eingöngu, en ekkert er því til fyrirstöðu að hafa blandaðan hóp.
Ástæða þess að sett var fram uppskrift að Lífsgátufélaginu er sú staðreynd að þáverandi hópur gat ekki tekið inn öllu fleiri félagsmenn, en utanaðkomandi áhugi á starfseminni var mikill. Því var ákveðið að gefa út uppskrift að félaginu, sem dafnaði einkar vel frá upphafi og veitti meðlimum mikla ánægju og margvíslegan fróðleik. Reglur félagsins eru einfaldar og dugðu til að halda hópnum saman án vandkvæða allt fram til ársins 2009 en þá var starfsemi lögð niður enda ber að hætta hverjum leik þá hæst hann stendur. Síðan hefur verið stofnað Lífsgátufélag á Fáskrúðsfirði og það starfað í nokkur ár.

Tilgangur
Lífsgátufélagið er umræðuhópur um lífsgátuna; óformlegur spjallhópur um hvað eina sem viðkemur mannlegri tilveru. Leitast er við að nálgast ólík viðfangsefni frá sem flestum hliðum og rannsaka þau og ræða frá vitrænum, tilfinningalegum og heimspekilegum forsendum eftir mætti.

Starfsemi
Hópurinn starfar í megindráttum þannig að einn aðili í senn stjórnar fundi. Sá aðili er valinn af fundinum þar á undan.
Stjórnandi leggur út af umræðuefni fundarins í byrjun og gefur svo orðið laust til næsta manns.
Hver þátttakandi tjáir hug sinn um umþóttunarefnið í tiltekinn tíma, sem verður að vera innan óþægindamarka. Heimilt er að þegja ef mönnum hentar betur.
Viðurlög eru við því að grípa fram í fyrir mælanda og ákveður fundurinn þau viðurlög.
Þegar allir í hópnum hafa látið ljós sitt skína er orðið gefið laust og upphefjast þá opin skoðanaskipti án sérstakrar stjórnunar.
Trúnaðar er æskt af fundarmönnum.

Umgjörð
Æskilegt er að fundarhúsnæði sé á hlutlausum vettvangi, þ.e. ekki heima hjá félagsmönnum.
Félagsgjöld eru engin, utan ca 100 króna í félagssjóð.
Hópurinn hittist tvisvar í mánuði, ef þykir henta.
Þátttakendafjöldi hvers hóps er takmarkaður við 12 til 14 einstaklinga. Ekki er mætingarskylda, en æskilegt er að 5 til 8 manns komi á hvern fund.
Mæti félagi ekki fjóra fundi í röð, án haldbærra skýringa, fellur hann af félagaskrá.
Umfjöllunarefni eru ákveðin af fundarmönnum og reifuð í sérstaka fundarbók.
Inntaka nýrra félaga skal samþykkt af öllum félagsmönnum.
Félagar koma með eitthvert munngæti til að gæða sér á meðan á fundi stendur.
Uppskeruhóf félagsins er haldið að vori ár hvert.
Fundir leggjast af yfir sumartímann.


Bréf sem send voru út ásamt upplýsingum um félagið hljóðuðu svo:

Kæri viðtakandi,
Okkur hefur orðið hugsað til þín í tengslum við heimspekifélag sem við stofnuðum í nóvember 2001 og lifir góðu lífi. Við stofnuðum Lífsgátufélagið fyrir fólk sem þráir líkt og við að eiga skoðanaskipti sem gefa ferskum hugsunum byr og vekja áleitnar spurningar um lífið og tilveruna. Við sáum okkur knúnar til að mynda einhverslags vettvang fyrir þröngan, en knáan hóp fólks (kvenna til að byrja með, eða uns hópurinn ákveður annað) sem getur þjónað sem pallborð hugsana og vangavelta um hvaðeina sem leitar á.
Hér meðfylgjandi er lýsing á fyrrnefndu pallborði. Fyrir eru í hópnum rúmur tugur kvenna sem við teljum að hafi þann kraft, greind og víðsýni hugans sem þarf til að knýja hraustlega á hin rammgerðu hlið lífsgátunnar.
Við bjóðum þér að koma með okkur til fundar xxx. Umþóttunarefni fundarins að þessu sinni er xxx.
Sjáir þú þér ekki fært að koma þá, en hefðir áhuga á að vera með í framhaldinu, vildum við gjarnan að þú hefðir samband.
Vinsamlega farðu með þetta sem trúnaðarmál að sinni.
(sign)

Stofnendur og höfundar Lífsgátufélagsins eru Steinunn Ásmundsdóttir og Unnur Sveinsdóttir.